چاپ
در ادامه تشکیل شوراهای راهبردی/ خانه سینما فعال شد!

سینماناب(30نماایران): در شرایطی که اهالی صنوف خانه سینما در استفاده از بیمه تکمیلی دچار چالش جدی شده اند اما سران خانه سینما به جای حل و شفاف سازی امور رفاهی سینماگران، مسیرش را به سمت دیکری رفت که شاید در نگاه اول خوب و مهم جلوه کند اما خروجی آن در اندازه همین بیانیه ها باقی می ماند، تشکیل کارگروهی راهبردی که پیش از این اتحادیه تهیه کنندگان هم در این زمینه فعال بود و توانست مشورت های خوبی دهد اما خانه سینما حالا از این ایده برای مسائل پیش رو بهره برده است.

به گزارش سایت سینماناب(۳۰نماایران)، روابط عمومی خانه سینما خبر داده است:

خانه سینما در ادامه کوشش همه جانبه برای پی گیری خواسته‌های صنفی، حقوقی و قانونی اهالی سینما، کار گروه ویژه ی راهبردی خود را تشکیل داد . این کارگروه در نخستین جلسه، تصمیم گرفت تا اهداف زیر را با شتاب هرچه تمام تر دنبال کند: یک . مقابله با رفتارها و اعمال فراقانونی و برخوردهای سلیقه ای با فیلم ها، موانع تولید و پخش آثار سینمایی و نگاه ملوک الطوایفی به مقوله سینما.

دو.  برگزاری همایش تخصصی برای پاسخی منطقی و قانونی و حقوقی به این پرسش : قواعد حقوقی و قانونی مترتب بر فعالیت های سینمای کدام است ؟

بدیهی است نتایج بررسی ها بزودی از سوی کارگروه اعلام خواهد شد.

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :