چاپ
تلویزیون موانع حمایت از فیلم های اکران آنلاین را شفاف مطرح کند

سینماناب: سینمای ایران دو برنامه سینمایی دارد که هر دو به صورت غیرزنده جمعه شب ها پخش می شود، دو برنامه ای که حتی در پاسخ دادن به بدیهی ترین پرسش های روز از دستگاه ها و خود صداوسیما منفعل عمل می کنند، برنامه هایی که علی رغم زحمت های بسیار برایشان اما خروجی جدی برای سینمای ایران به دنبال ندارد، نمونه بدیهی این موضوع به اکران آنلاین بازمی گردد.

به گزارش سایت سینماناب، در شرایطی که برخی فیلم های سینمای ایران بدون اکران وارد چرخه آنلاین می شوند و بلافاصله توسط برخی سودجویان نسخه قاچاق آن منتشر می شود و شبکه های ماهواره ای هم در بدترین شکل اقدام به پخش آنها می کند، انتظار می رود که تلویزیون شفاف موضع خود را در برابر اکران آنلاین و حمایت از آن مطرح کند.

سازمان سینمایی به عنوان متولی که این روزها یک بخش مهم خود، یعنی صدور مجوز نمایش خانگی و سریال را دو دستی تقدیم صداوسیما کرد، می توان انتظار داشت تا برای حمایت و تبلیغ فیلم های اکران آنلاین پیش قدم شود و صداوسیما به صراحت درباره سازوکار این همکاری صحبت کند و حتی فیلم های اکران آنلاین را برای شکسته شدن انحصار از دو پلتفرم، روبیکا را فعال کند.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :