چاپ
اکران آنلاین رونق گرفت! / همان مسیر دُرستی که برایش توصیه کردیم

سینماناب: با تصمیم جسورانه سازمان اوج برای اولین بار فیلم تازه ابراهیم حاتمی کیا، «خروج» اکران آنلاین را تجربه کرد، هرچند که نسخه قاچاق فیلم یک روز بعد منتشر شد و مزه این اکران خیلی زود تلخ شد اما این امکان خیلی سریع تبدیل به فرصتی شد تا فیلم های پشت خط اکران مانده متقاضی آنلاین شدن شوند همانطور که از ابتدا هم در سینماناب، این طرح را مناسب تمامیت سینمای ایران نمی دانستیم.

اکران آنلاین در ایران با وجود نداشتن بازارهای تلویزیونی  و جشنواره ای نمی تواند رشد کند و از همه مهم تر وجود پدیده ای پیشرفته به نام قاچاق که خیلی ها در این میان از آن منتفع می شوند و این نسخه می تواند برای محصولات دولتی و سازمانی مانند اوج اتفاقی در جهت منافع ملی و تزریق خوراک فرهنگی باشد اما برای بخش خصوصی نمی تواند دستاورد و بازار جدی باشد، مگر اینکه پلتفرم ها، خودشان در طرف سفارش دهنده قرار گیرند و محصول را خریداری کنند و آن وقت است که بازار نمایش آنلاین و تولید محتوا، خودش با جذب اسپانسرها، مسیر تازه ای را باز خواهد کرد.

پیشتر نوشتیم که این طرح را بهتر است گروه دولتی «هنروتجربه» جدی بگیرد و ظرفیت اصلی اکران را به جریان اصلی بازگرداند و دکان خود را در اکران آنلاین پهن کنند و با این اتفاق می توان انتظار داشت حتا ماهیت وجودی این گروه، کان لم یکن هم شود و سینمای ایران را از یک چرخش مبتذل بودجه بگیر خلاص کند.

این روزها اکران آنلاین مبدل به پارکینگ فیلم های پشت خط اکران مانده شده است که اتفاق خوبی هم است و برعکس جریان فیلم مهم ابراهیم حاتمی کیا است که می خواست بنای جدی این حوزه باشد اما از آنجاییکه فیلم های خوب و مهم سال از قاچاق نشدن فیلم شان استقبال نکردند، حالا اکران آنلاین می تواند تبدیل به فرصتی جدی برای فیلم های پشت خط اکران مانده شوند که سینمادار هم رغبتی به نمایش آن ها ندارد و اینجاست که اکران آنلاین می تواند مهم شود و سلیقه سازی کند!

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :