چاپ
ادبیات تهدید آمیز سران خانه سینما خطاب به رییس سازمان سینمایی/ دور جدیدی از کشمکش های بی حاصل شروع می شود

سینماناب: در حالی که انتخابات شورای صنفی نمایش طبق همان روال همیشگی با حضور نماینده سازمان سینمایی برگزار شده است اما انتخاب مرتضی شایسته به عنوان رییس و حسین فرح بخش به عنوان نماینده تهیه کنندگان با واکنش منفی سران خانه سینما مواجه شده است که این موضوع با توجه به مواضع تند همایون اسعدیان و محمدحسین فرح بخش طی این سالها نسبت به هم، بی علت نیست.

به گزارش سایت سینماناب، در متن نامه شبانه خانه سینما آمده است:

جناب آقای دکتر انتظامی
ریاست محترم سازمان سینمایی
 
با سلام
در شرایطی که همه توان سینمای ایران می بایست در مسیر عبور از بحران اجتماعی – اقتصادی ناشی از دوران کرونا تجمیع شود . وقایع رخ داده پیرامون دوره جدید شورای صنفی نمایش به انباشت افزون تر معضلات منجر می شود .
مجموعه پیامدها در دوران تغییرات پی در پی ، فن­آوری های نوین ، کیفیت بازار ، سیستم ها ی آموزشی،  فرصت های در اختیار همگان ، تغییر کارکرد ابزار ، سرمایه و محل عرضه ، همة ما را وادار می کند ، در معنای فعالیتی خود تجدید نظر کنیم . در چنین شرایطی کدام عقل سلیمی تشدید تقابل با نهاد صنفی را جایگزین تعامل سازنده برای فردای بهتر سینمای جمهوری اسلامی ایران کرده است ؟
مشی صواب آن است دولت و سازمان سینمایی اگر توان رفع کل مضایق را ندارند، زخمی بر این پیکرة گرفتار وارد نسازند.
روشن است که شورای صنفی نمایش در سال جاری و پس از بازگشایی نیازمند حداکثر عقلانیت ، تدبیر و تمشیت امور است . و این میسر نمی شود مگر آنکه هم از جهت سازوکار اجرایی، این شورا واقعاً منتخب اصناف و اصناف نیز مقید به معرفی نمایندگانی باشند که برای معضلات پساکرونا طرح و برنامه داشته باشند .
شیوة غیر مرسوم و حتی غیر طبیعی معرفی شورای صنفی جدید به هیچ وجه مورد تائید خانه سینما ، تهیه کنندگان و کارگردانان نمی­باشد.
لذا از جنابعالی تقاضا داریم عاجلاً این روند متوقف گردد و نمایندگان مرسوم و ذی مدخل با نظارت عالیه خانه سینما معرفی شوند.
در غیر اینصورت هشدار جدی، روشن و صریح خانه سینما این است که بیم آن می رود در شرایطی که حداکثر آرامش در این روزها و ماههای آتی نیاز مبرم جامعه سینمایی است دور جدیدی از کشمکش های بی حاصل شروع شود که متضرر اصلی آن سینمای کشور است . بدیهی است خانه سینما بنابر وظیفه ذاتی و قانونی خود ملزم به صیانت از اصناف ذینفع (انجمن سینماداران ، انجمن صنفی پخش کنندگان ، شورای عالی تهیه کنندگان و انجمن صنفی کارگردانان) خواهد بود. و از هر اقدامی در تثبیت آرامش و دفاع از اصناف عضو خود دریغ نخواهدکرد.
 
 
                                                                                                                    خانه سینما
 
رونوشت :
۱-     شورای عالی تهیه کنندگان
۲-     انجمن صنفی کارگردانان
۳-     انجمن سینما داران
۴-     انجمن صنفی پخش کنندگان
 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :