چاپ
ادامه اکران سرد تابستان در پاییز

30نمایران(سینماناب): سینمای ایران به لحاظ تعداد مخاطب این روزها در بحران جدی است و در ادامه تابستان کم رونقش ، شروع پاییز هم امیدوارکننده نبوده است.

به گزارش سایت ۳۰نماایران(سینماناب)،جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر جمعه (۱۹ مهر ماه) به شرح زیر است:

ایده اصلی: ۲۹ سینما/ ۶۰ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان

قسم:۱۵ سینما/ ۶۷ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۷۹۷ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان

ماجرای نیمروز؛ رد خون: ۱۵۹ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان و ۷۹۲ هزار تومان

تپلی و من:۳۰ سینما/ ۷۴ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان

کلوپ همسران: ۹۷ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان

مردی بدون سایه: ۵۲ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

شاه کش:۶۱ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل: ۸۰۶ میلیون تومان

درخونگاه: ۸۴ سینما/ ۹ روز نمایش/ ۴۵۳ میلیون تومان

پیلوت:۶۵ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۴۲ میلیون تومان

کروکودیل:۳۶ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل: ۲۵۲ میلیون تومان

سال دوم دانشکده من:۹۳ سینما/ ۹ روز نمایش/ ۲۹۸ میلیون تومان

آبی به رنگ آسمان: ۲۴ سینما/ ۱۶ روز نمایش/ فروش کل: ۳۷ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان

بانی فیلم

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :